<div id=”Policy”>
<h1 align=”center”>Sano Trung tâm CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ</h1>
<em>Cập nhật mới nhất: Nov 8th, 2013</em>

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) nhằm thông báo cho bạn về các loại thông tin mà Trung tâm phục hồi Sano (“chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) thu thập, cũng như các chính sách và thực tiễn của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó thông qua các trang web tại www.sanorecovery.com (“Trang web”).

Vui lòng đọc Chính sách này một cách cẩn thận, bởi vì bằng cách sử dụng Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn hiểu và đồng ý với các điều khoản của Chính sách này và đồng ý với cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đã nói ở trên. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web.

Chúng tôi có quyền thay đổi các quy định của Chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng các thay đổi đã được thực hiện bằng cách cho biết trong Chính sách ngày được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích bạn thỉnh thoảng xem lại Chính sách này để đảm bảo rằng bạn hiểu bất kỳ Thông tin cá nhân nào bạn cung cấp sẽ được sử dụng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi đăng các thay đổi về các điều khoản này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi Trang web. Nó sẽ thông báo cho bạn về những điều sau đây:
<p style=”margin-left: 40px;”><a href=”#1″>Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?</a></p>
<p style=”margin-left: 40px;”><a href=”#2″>Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn?</a></p>
<p style=”margin-left: 40px;”><a href=”#3″>Chúng tôi có chia sẻ thông tin của bạn không?</a></p>
<p style=”margin-left: 40px;”><a href=”#4″>Quyền riêng tư của bạn – Truy cập và kiểm soát thông tin</a></p>
<p style=”margin-left: 40px;”><a href=”#5″>Cách từ chối quảng cáo được nhắm mục tiêu</a></p>
<p style=”margin-left: 40px;”><a href=”#6″>Chính sách này có áp dụng cho các trang web khác được liên kết đến hoặc từ trang web không?</a></p>
<p style=”margin-left: 40px;”><a href=”#7″>Chúng tôi có thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi không?</a></p>
<p style=”margin-left: 40px;”><a href=”#8″>Chúng tôi thực hiện những bước nào để bảo vệ thông tin của bạn?</a></p>
<a name=”1″></a><strong><u>Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?</u></strong>
<ul>
<li><em>Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi – </em>Chúng tôi chỉ có quyền truy cập và thu thập thông tin cá nhân (như tên, ngày sinh, số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng, địa chỉ gửi thư hoặc thanh toán, số điện thoại hoặc địa chỉ email và tùy chọn email (gọi chung là “Thông tin cá nhân”) ) mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc liên hệ trực tiếp khác từ bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai. Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của Thông tin cá nhân được thu thập trên Trang web này.</li>
<li><em>Thông tin được thu thập bởi phương tiện tự động – </em>Bất cứ khi nào bạn sử dụng Trang web, chúng tôi cũng như bất kỳ nhà quảng cáo và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào của chúng tôi đều có thể sử dụng nhiều công nghệ tự động thu thập thông tin về cách Trang web được truy cập và sử dụng (“Thông tin sử dụng”). Thông tin sử dụng có thể bao gồm, một phần, loại trình duyệt, hệ điều hành, trang được phục vụ, thời gian, số lượng người dùng đã truy cập Trang web và trang web bạn đã truy cập ngay trước Trang web. Dữ liệu thống kê này cung cấp cho chúng tôi thông tin về việc sử dụng Trang web, chẳng hạn như có bao nhiêu khách truy cập truy cập vào một trang cụ thể trên Trang web, họ ở lại trang đó bao lâu và siêu liên kết nào, nếu có, họ “nhấp” vào. Thông tin sử dụng giúp chúng tôi giữ cho Trang web luôn mới mẻ và thú vị đối với khách truy cập và điều chỉnh nội dung theo sở thích của khách truy cập. Thông tin sử dụng thường không nhận dạng, nhưng nếu chúng tôi liên kết nó với bạn như một người cụ thể và có thể nhận dạng, chúng tôi coi đó là Thông tin cá nhân.</li>
<li><em>Số nhận dạng thiết bị </em>- Trong quá trình thu thập Thông tin sử dụng, chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ IP, Địa chỉ MAC hoặc số nhận dạng duy nhất khác (mỗi “Số nhận dạng thiết bị”) cho máy tính, thiết bị di động, thẻ Wi-Fi hoặc công nghệ khác (gọi chung là “Thiết bị” ) bạn sử dụng để truy cập Trang web. Số nhận dạng thiết bị là số được gán tự động cho Thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web hoặc máy chủ của thiết bị. Máy tính của chúng tôi xác định Thiết bị của bạn bằng Mã nhận dạng thiết bị. Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi có thể xem Mã định danh thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định khách truy cập lặp lại vào Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để gửi cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu và để cải thiện Trang web. Chúng tôi có thể liên kết Số nhận dạng thiết bị của bạn với Thông tin cá nhân của bạn.</li>
</ul>
Các công nghệ được sử dụng trên Trang web, bao gồm Số nhận dạng thiết bị, để thu thập Thông tin sử dụng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:
<ul>
<li><em>Bánh quy</em> – Cookies là các tệp dữ liệu được đặt trên Thiết bị khi được sử dụng để truy cập Trang web. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập và lưu trữ thông tin nhất định về bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie phiên (hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt web) và cookie liên tục (tồn tại trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng).</li>
<li><em>Đèn hiệu web</em> – Chúng tôi cũng có thể bao gồm đèn hiệu web (còn được gọi là lỗi web, thẻ Internet, thẻ pixel, pixel theo dõi và GIF rõ ràng) với nội dung và quảng cáo mà chúng tôi cung cấp cho bạn, chúng tôi sẽ sử dụng để thu thập thông tin về tương tác của bạn với nội dung của chúng tôi và Quảng cáo. Đèn hiệu web là một hình ảnh đồ họa trong suốt được đặt trên trang web hoặc trong email, cho biết rằng một trang hoặc email đã được xem hoặc một email đã được chuyển tiếp. Ngoài ra, đèn hiệu web cho phép các bên thứ ba có được thông tin như địa chỉ IP của máy tính đã tải xuống trang mà đèn hiệu xuất hiện, URL của trang xuất hiện đèn hiệu, thời gian trang chứa đèn hiệu được xem , loại trình duyệt được sử dụng để xem trang và thông tin trong cookie do bên thứ ba đặt. Đèn hiệu web cũng có thể cho trình duyệt của bạn lấy nội dung từ máy chủ khác.</li>
</ul>
Cookie và đèn hiệu web (cùng với “Cookie trang web”) có thể cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu lợi ích của người dùng để nâng cao trải nghiệm trên Trang web của chúng tôi, theo dõi hành động / hành vi của người dùng trên Trang web của chúng tôi và theo dõi hiệu quả của quảng cáo.

<em>ReachLocal</em>

Chúng tôi cũng hợp tác với một công ty có tên ReachLocal, công ty hỗ trợ chúng tôi quảng cáo các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của mình. Một trong những sản phẩm chúng tôi có thể mua từ ReachLocal là một sản phẩm nhắm mục tiêu lại, cho phép ReachLocal hiển thị cho bạn quảng cáo cho Trang web của chúng tôi khi bạn truy cập các trang web khác trong mạng ReachLocal hoặc trong mạng của bên thứ ba. ReachLocal có thể thực hiện việc này thông qua việc sử dụng cookie được ReachLocal cung cấp thông qua các đối tác bên thứ ba (“Cookies quảng cáo”). Việc sử dụng duy nhất Cookie quảng cáo là để hiển thị cho bạn quảng cáo cho Trang web của chúng tôi; chúng không được sử dụng để nhắm mục tiêu bạn theo bất kỳ cách nào khác. Ngoài ra, ReachLocal không liên kết hoặc kết nối thông tin trong Cookie quảng cáo với bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà bạn có thể đã cung cấp.

Xin lưu ý rằng ReachLocal giữ lại khả năng truy cập tất cả thông tin được lưu giữ trong Nền tảng ReachLocal cho mục đích đảm bảo chất lượng và đánh giá chiến dịch.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến ReachLocal và / hoặc Cookies quảng cáo, bạn được khuyến khích liên hệ với ReachLocal tại <a class=”rl-no-form” href=”mailto:privacy@reachlocal.com”>privacy@reachlocal.com</a>.

<em>phân tích</em>

Chúng tôi sử dụng hai sản phẩm để phân tích hoạt động trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng công nghệ theo dõi của ReachLocal và / hoặc Google Analytics để hiểu cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi để nâng cao trải nghiệm người dùng trên Trang web của chúng tôi. Nếu bạn muốn từ chối các công nghệ theo dõi của ReachLocal, hãy truy cập <a href=”http://www.reachlocal.com/trackingopt-out” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>http://www.reachlocal.com/trackingopt-out</a>, and if you wish to opt-out of Google Analytics, go to
<a href=”https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-gb” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-gb</a>.

<a name=”2″></a><strong><u>Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn?</u></strong>

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn về lý do bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin của bạn như sau:
<ul>
<li><em>Đăng ký </em>- Trước tiên, người dùng có thể cần phải hoàn thành biểu mẫu đăng ký để sử dụng Trang web. Trong quá trình đăng ký, người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin nhất định (như tên và địa chỉ email). Thông tin này được sử dụng để liên hệ với bạn về các sản phẩm / dịch vụ trên Trang web của chúng tôi mà bạn đã bày tỏ sự quan tâm. Tùy chọn của bạn, bạn cũng có thể cung cấp thông tin nhân khẩu học (như giới tính hoặc tuổi) về bản thân, nhưng không bắt buộc.</li>
<li><em>Orders</em> – Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ bạn trên mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi. Để mua từ chúng tôi, bạn phải cung cấp thông tin liên hệ (như tên và địa chỉ giao hàng) và thông tin tài chính (như số thẻ tín dụng, ngày hết hạn). Thông tin này được sử dụng cho mục đích thanh toán và để điền vào đơn đặt hàng của bạn. Nếu chúng tôi gặp sự cố khi xử lý đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ này để liên hệ với bạn.</li>
<li><em>Khảo sát và cuộc thi – </em>Thỉnh thoảng, Trang web của chúng tôi có thể yêu cầu thông tin qua các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi này là hoàn toàn tự nguyện và bạn có thể chọn tham gia hay không và do đó tiết lộ thông tin này. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên hệ (như tên và địa chỉ giao hàng) và thông tin nhân khẩu học (như mã zip, độ tuổi). Thông tin liên lạc sẽ được sử dụng để thông báo cho người chiến thắng và giải thưởng. Thông tin khảo sát sẽ được sử dụng cho mục đích giám sát hoặc cải thiện việc sử dụng và sự hài lòng của Trang web này.</li>
<li><em>Dịch vụ khách hàng – </em>Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email trong tương lai để cho bạn biết về các sản phẩm đặc biệt, sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc các thay đổi đối với Chính sách này.</li>
<li><em>Trò chuyện –</em> Trang web của chúng tôi có thể sử dụng chức năng trò chuyện để cho phép liên lạc trực tiếp với bạn thông qua Trang web của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu sẽ sử dụng thông tin đó để đánh giá nhu cầu của bạn và để có được thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thảo luận thêm về sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi.</li>
</ul>
<a name=”3″></a><strong><u>Chúng tôi có chia sẻ thông tin của bạn không?</u></strong>

Chúng tôi sẽ không trao đổi, thuê, chia sẻ hoặc bán Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, trừ khi bạn yêu cầu hoặc ủy quyền cho chúng tôi làm như vậy.

Trừ khi bạn yêu cầu hoặc cung cấp sự đồng ý của bạn để làm như vậy, chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài tổ chức của chúng tôi, ngoài các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả khi cần thiết để thực hiện yêu cầu của bạn, ví dụ: để gửi một đơn đặt hàng. Chỉ những nhân viên cần Thông tin cá nhân để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ: thanh toán hoặc dịch vụ khách hàng) mới được cấp quyền truy cập vào Thông tin cá nhân. Các máy tính / máy chủ mà chúng tôi lưu trữ Thông tin cá nhân được giữ trong một môi trường an toàn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp với các đối tác và nhà quảng cáo của chúng tôi. Điều này không được liên kết với bất kỳ Thông tin cá nhân nào có thể nhận dạng bất kỳ cá nhân nào.

Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin cá nhân khi chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ (a) đó là bắt buộc theo luật, bao gồm, ví dụ, để tuân thủ lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa, hoặc (b) sẽ giúp: thực thi chính sách của chúng tôi; thi hành các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, khuyến mãi và / hoặc luật chơi; bảo vệ sự an toàn hoặc bảo mật của bạn, bao gồm sự an toàn và bảo mật của tài sản thuộc về bạn; và / hoặc, bảo vệ sự an toàn và bảo mật của Trang web của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Ngoài ra, nếu Trung tâm khôi phục Sano hoặc tất cả tài sản của nó được mua, tất cả dữ liệu được chúng tôi thu thập thông qua Trang web và thông qua các phương tiện và dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp sẽ nằm trong số các tài sản được chuyển.
<a name=”4″></a><strong><u>Quyền riêng tư của bạn – Truy cập và kiểm soát thông tin</u></strong>

Chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn nhận được thông tin quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể cho biết ưu tiên ngừng nhận thêm thông tin quảng cáo từ chúng tôi và bạn sẽ có cơ hội “từ chối” bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong email quảng cáo bạn nhận được hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không tính phí cho dịch vụ này và yêu cầu từ chối của bạn sẽ được xử lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được dịch vụ này.

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên Trang web của chúng tôi:
<ul>
<li>Xem những dữ liệu mà chúng tôi có về bạn, nếu có.</li>
<li>Thay đổi / sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.</li>
<li>Có chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu chúng tôi có về bạn.</li>
<li>Thông báo cho chúng tôi nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo.</li>
</ul>
<a name=”5″></a><strong><u>Cách từ chối quảng cáo được nhắm mục tiêu</u></strong>

Bạn có thể đặt hầu hết các trình duyệt web để thông báo cho bạn nếu bạn nhận được cookie hoặc bạn có thể chọn chặn cookie, mặc dù một trong những hành động đó có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Trang web của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn có thể từ chối một số chương trình quảng cáo mạng sử dụng thông tin của bạn. Để làm như vậy, vui lòng truy cập Trang từ chối của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (DAA): <a href=”http://www.aboutads.info/choices/” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>http://www.aboutads.info/choices/</a>. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn xóa thông tin của mình (thông qua chọn không tham gia), bạn vẫn sẽ thấy quảng cáo trong khi bạn đang duyệt trực tuyến. Tuy nhiên, quảng cáo bạn thấy có thể ít liên quan đến bạn và sở thích của bạn. Ngoài ra, nhiều chương trình quảng cáo mạng cho phép bạn xem và quản lý các danh mục sở thích mà họ đã biên soạn từ các hoạt động duyệt trực tuyến của bạn. Các danh mục sở thích này giúp xác định các loại quảng cáo được nhắm mục tiêu bạn có thể nhận được. Trang từ chối DAA cung cấp một công cụ xác định các công ty thành viên có cookie trên trình duyệt của bạn và cung cấp liên kết đến các trang của các công ty đó nơi bạn có thể từ chối nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu từ các công ty.
Mặc dù Trang web hiện không phản hồi với ‘Không theo dõi các tín hiệu của trình duyệt được gửi bởi trình duyệt của bạn, bạn có thể từ chối bất kỳ Cookie quảng cáo nào bất cứ lúc nào bằng cách truy cập đơn giản <a href=”http://www.reachlocal.com/opt-out” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>http://www.reachlocal.com/opt-out</a> để điều chỉnh tùy chọn của bạn về vị trí của Cookie quảng cáo hiện đang được sử dụng cùng với sản phẩm tiếp thị lại của ReachLocal. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các tùy chọn ‘Không theo dõi của bạn bằng cách truy cập
<a href=”http://www.allaboutdnt.com” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>http://www.allaboutdnt.com</a>.

<a name=”6″></a><strong><u>Chính sách này có áp dụng cho các trang web khác được liên kết đến hoặc từ trang web không?</u></strong>

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Bất kỳ Thông tin cá nhân nào bạn cung cấp trên các trang hoặc trang web được liên kết đều được cung cấp trực tiếp cho bên thứ ba đó và tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Chính sách này không áp dụng cho các trang web được liên kết đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như các thực tiễn và chính sách bảo mật và quyền riêng tư của các trang web này hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết đến hoặc từ Trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về các chính sách và thực tiễn về quyền riêng tư và bảo mật của họ trước khi cung cấp cho họ Thông tin cá nhân.

<a name=”7″></a><strong><u>Chúng tôi có thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi không?</u></strong>

Trang web này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng và Trung tâm phục hồi Sano không cố ý thu thập hoặc sử dụng bất kỳ Thông tin cá nhân nào từ những trẻ em đó. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình thu thập Thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xóa Thông tin cá nhân đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

<a name=”8″></a><strong><u>Chúng tôi thực hiện những bước nào để bảo vệ thông tin của bạn?</u></strong>

Chúng tôi thực hiện các biện pháp được thiết kế để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn trong nỗ lực ngăn chặn mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý và duy trì. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng và không có phương pháp truyền dữ liệu nào có thể được đảm bảo chống lại bất kỳ sự can thiệp hoặc loại lạm dụng nào khác. Để bảo vệ tính bảo mật của Thông tin cá nhân được duy trì trong tài khoản của bạn, bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng Trang web bởi bất kỳ người nào sử dụng mật khẩu của bạn. Vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn tin rằng mật khẩu của bạn đã bị sử dụng sai.

<strong><u>Linh tinh</u></strong>

Chính sách này và các quy tắc thực hành quyền riêng tư của Trung tâm phục hồi Sano sẽ tuân theo luật pháp của Tiểu bang California tại Hoa Kỳ. Trung tâm Phục hồi Sano không tuyên bố rằng Chính sách này và thông lệ của chúng tôi tuân thủ luật pháp của bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào khác. Người dùng của Trang web cư trú bên ngoài Hoa Kỳ tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. Nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc chuyển, xử lý và sử dụng thông tin của bạn bên ngoài quốc gia của bạn.
<strong><u>Câu hỏi?</u></strong>

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 6272 East Pacific Coast Hwy, Suite D, Long Beach, CA 90803, (562) 356-8686

</div>

Tại sao chọn chúng tôi

  • Chuyên gia nghiện tình dục và tình yêu
  • Trung tâm điều trị nhỏ và thân mật
  • Kế hoạch điều trị cá nhân
  • Lập kế hoạch linh hoạt
  • Các nhà trị liệu được đào tạo, từ bi
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm