Khu vực phục hồi: Hội thảo nghiện sex

Recovery Zone là một hội thảo chuyên sâu được thiết kế để giúp phục hồi những người nghiện tình dục thực hiện những thay đổi kéo dài. Tại sao tham dự, bạn có thể hỏi?

  • Để giúp hiểu các nhiệm vụ nội bộ giúp bạn phục hồi.
  • Để củng cố những gì đã học được trong Facing the Shadow và xây dựng trên nền tảng đó
  • Để làm việc cùng với những người khác có cùng nền tảng chuyên sâu trong phục hồi.

Không gian giới hạn cho 4 người tham gia, vì vậy hãy đảm bảo vị trí của bạn ngay hôm nay cho hội thảo chuyên sâu này!

Recovery Zone: sex addiction workshop Sex Addiction Treatment and Recovery

 

Tại sao chọn chúng tôi

  • Chuyên gia nghiện tình dục và tình yêu
  • Trung tâm điều trị nhỏ và thân mật
  • Kế hoạch điều trị cá nhân
  • Lập kế hoạch linh hoạt
  • Các nhà trị liệu được đào tạo, từ bi
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm