Hội thảo chuyên sâu về nghiện sex ở Los Angeles, CA
Workshops in Long Beach

Chúng tôi tổ chức một số hội thảo chuyên sâu trong suốt cả năm. Các hội thảo này tập trung vào các động lực quan hệ và nguồn gốc của hành vi nghiện. Để biết danh sách đầy đủ các hội thảo của chúng tôi và lịch trình của họ, nhấp vào đây.

 

Tại sao chọn chúng tôi

  • Chuyên gia nghiện tình dục và tình yêu
  • Trung tâm điều trị nhỏ và thân mật
  • Kế hoạch điều trị cá nhân
  • Lập kế hoạch linh hoạt
  • Các nhà trị liệu được đào tạo, từ bi
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm